Xe tay ga

Clip: Không “ôm eo” lái xe, cô gái ngồi sau ngã chổng vó ra đường

Clip: Không “ôm eo” lái xe, cô gái ngồi sau ngã chổng vó ra đường

Chia sẻ Người ngồi sau xe máy với tư thế ngồi để hết chân sang một bên nhưng lại ông bám vào lái xe và hậu quả dẫn đến “cười chảy nước mắt”. “).insertBefore(“#zplayer_c3e961_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c3e961”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1349215&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c3e961”).innerHTML = ‘‘; …

Chi tiết »