Xe tay ga

Video: Xe SH để lâu không đi, chuột lôi lá vào làm tổ, đẻ con đỏ hỏn

Video: Xe SH để lâu không đi, chuột lôi lá vào làm tổ, đẻ con đỏ hỏn

Chiếc xe Honda SH được khổ chủ cho biết đã 2 tuần rồi không đi tới nhưng lúc kiểm tra thì vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một tổ chuột bên trong. “).insertBefore(“#zplayer_da84c1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_da84c1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1278531&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_da84c1”).innerHTML = …

Chi tiết »