Mổ xẻ môtô điện do nhà sản xuất iPhone làm

Mổ xẻ môtô điện do nhà sản xuất iPhone làm

Nhà sản xuất iPhone Foxconn cùng Evoke Motorcycle vừa cho ra mắt mẫu môtô điện Urban S giá hơn 200 triệu đồng, có khả năng chạy được quãng đường đi 133 km mỗi lần sạc.


Có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hãng xe điện Evoke Motorcycles mới đây đã hợp đồng cùng với nhà sản xuất điện thoại iPhone Foxconn để đóng mẫu môtô điện Urban S. Với giá bán 9.400 USD (khoảng 214 triệu đồng), Urban S được cho là rẻ hơn nhiều so với các đối thủ đến từ Zero Motorcycles, Energica và Johammer.

Mổ xẻ môtô điện do nhà sản xuất iPhone làm - 1

Evoke Urban S do Foxconn sản xuất.

Sử dụng một động cơ trung tâm được kiểm soát bằng bộ điều khiển sóng 400 A DC với phanh tái tạo năng lượng, Urban S tuyên bố có thể đạt quãng đường đi 133 km với cung đường ở thành phố, trong khi ở đường cao tốc với tốc độ hành trình 80 km/h thì đạt quãng đường đi còn 83 km. Pin xe là loại 99,2 volt, 60 ah lithium-ion phosphate Evoke PowerPack, cho công suất chừng 9kWh.

“).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_5f0cc1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=862251&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_5f0cc1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_5f0cc1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_5f0cc1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=862251&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_5f0cc1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_5f0cc1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_5f0cc1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=862251&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_5f0cc1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_5f0cc1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=862251&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_error2”); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_5f0cc1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=862251&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_error3”); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_5f0cc1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=862251&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_error4”); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_5f0cc1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=862251&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_error5”); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_5f0cc1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=862251&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5f0cc110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=862251&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_5f0cc110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_5f0cc1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_5f0cc1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_5f0cc1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_5f0cc1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_5f0cc1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_5f0cc1_container”).length) { $(“#zplayer_5f0cc1_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_5f0cc1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_5f0cc1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_5f0cc1”, “swpier_container_zplayer_5f0cc1″,”swiper_active_slide_zplayer_5f0cc1”, “pagination-zplayer_5f0cc1″,”wrapper_zplayer_5f0cc1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_5f0cc1”, “prvVid_recommendzplayer_5f0cc1”, “nxtVid_recommendzplayer_5f0cc1”); $(“#box_recommend_zplayer_5f0cc1”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_5f0cc1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_5f0cc1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=862251&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(“zplayer_5f0cc1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_5f0cc1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=862251&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_5f0cc1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(‘zplayer_5f0cc1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_5f0cc1){ docGaPreroll_zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_5f0cc1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(‘zplayer_5f0cc1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_5f0cc1){ docGaOverlay_zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_5f0cc1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_5f0cc1 = document.getElementById(‘zplayer_5f0cc1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_5f0cc1){ docGaPostroll_zplayer_5f0cc1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_5f0cc1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_5f0cc1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_5f0cc1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

'9 lưu ý khi sạc xe máy, xe đạp điện'

Trước khi đi ngủ, nên ngắt nguồn điện sạc xe máy, xe đạp điện để …

Be, Gojek tăng phổ cập xe điện cho tài xế

Sau thời gian thử nghiệm ở phạm vi hẹp, hiện một số nền tảng gọi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *