Nhiều người dân Hà Nội bất ngờ khi biển số xe mới mua của họ có 2 chữ cái AB, trong khi trước đó, chỉ xe có dung tích dưới 50 phân khối mới có chữ cái này trong biển số.

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, seri biển số xe mô tô sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định xe mô tô được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm.

Cách bố trí chữ và số trên biển số mô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước:

+ Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sêri đăng ký.

+ Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

Từ 15/8, seri biển số xe máy cấp cho xe cá nhân có 2 chữ cái - Ảnh 1.

Một mẫu biển số xe máy cấp cho cá nhân: 29 chỉ ký hiệu địa phương đăng ký; HA chỉ ký hiệu sê ri đăng ký; 002.33 số thứ tự đăng ký

Thông tư cũng quy định màu sắc, seri biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước.

Trong đó, biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định dưới đây:

Các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Như vậy, từ 15/8, sêri biển số xe máy cấp cho xe cá nhân trong nước có 2 chữ cái.

So với quy định cũ tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, Thông tư 24/2023/TT-BCA không còn phân loại theo dung tích xi lanh khi cấp biển số mô tô (còn gọi là xe máy) với cá nhân trong nước. Biển số xe mô tô dành cho cá nhân trong nước chỉ còn một loại duy nhất (quy định màu sắc, seri biển số xe nêu trên)