Cụ thể,  trong tháng 5/2023 vừa qua, Honda Việt Nam đã bán ra 142.580 xe, giảm 31,5% so với tháng trước và giảm 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng quan tâm, việc doanh số giảm đã khiến HVN không tiết lộ doanh số cụ thể của mẫu xe bán tốt nhất của mình trong tháng 5 vừa qua, cho dù doanh số này so với cùng kỳ năm tài chính 2023 (từ tháng 4/2022 – tháng 3/2023), con số này là tăng trưởng 3.1%.

Trái ngược với mảng xe máy, mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam chỉ giảm 9,6% so với tháng trước (với 1.757 xe bán ra) nên HVN vẫn chia sẻ thông tin cụ thể, theo đó mẫu Honda City mà mẫu xe bán tốt nhất của HVN, với 1.035 xe bán ra, chiếm 58,9% tổng sản lượng bán ôtô của HVN trong tháng 05/2023.