Dưới đây là một số mẫu xe máy ra mắt tại Việt Nam năm 2022.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 2.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 3.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 4.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 5.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 6.

Gần 30 xe máy ra mắt người dùng Việt 2022: Giá đến 700 triệu đồng - Ảnh 7.