Từ khóa: VinFast Fadil biển số “ngũ quý 7” có giá 1 tỷ đồng?