Từ khóa: VinFast điều chỉnh giá ô tô năm 2021 và tăng ưu đãi cho khách hàng