Từ khóa: Tiểu thư 25 tuổi tậu Mercedes-AMG GT 53 đầu tiên tại Việt Nam