Từ khóa: thiệu

Giới thiệu khái quát tổng quan ô tô

I.  Khái niệm và phân loại ô tô 1. Khái niệm Ô tô là phương tiện vận tải đường bộ chủ yếu. Ô tô có tính cơ động cao và phạm vi hoạt động rộng. Vì vậy trên toàn thế giới ô tô hiện nay đang được dùng để vận …

Chi tiết »