Từ khóa: Tận mắt siêu phẩm Mercedes-AMG GT R Pro đầu tiên về Việt Nam