Từ khóa: Suzuki trao tặng ô tô và mô tô cho các trường ĐH