Từ khóa: sức mua

Thê thảm như xe máy 2013

Bất ngờ duy nhất của thị trường và ngành sản xuất xe máy Việt Nam năm vừa qua chính là sự sụt giảm thê thảm từ sức mua thực tế đến sản lượng sản xuất. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng sức mua trên thị trường xe máy năm …

Chi tiết »