Từ khóa: sản xuất

Việt Nam đang thừa xe máy

Bình quân mỗi năm thị trường Việt Nam “khai sinh” thêm hơn 3 triệu chiếc xe máy Đến thời điểm này, số lượng xe máy được sử dụng trên địa bàn cả nước lên đến xấp xỉ 39 triệu chiếc. So với chỉ tiêu đã được phê duyệt, xe máy …

Chi tiết »