Từ khóa: Người dân có thể được chọn biển số xe theo sở thích?