Từ khóa: ngược

Mức xử phạt lỗi đi ngược chiều

Ban biên tập xin trả lời như sau: Luật giao thông vận tải đường đi bộ 2008 pháp luật về quy tắc chung khi tham gia giao thông vận tải như sau : Người tham gia giao thông vận tải phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi …

Chi tiết »