Từ khóa: Nên mua xe trước hay sau Tết: Đâu là thời điểm “vàng”?