Từ khóa: Mt15 155 vva mẫu xe đàn anh của Exciter 150