Từ khóa: mẫu xe điện đầu tiên của Honda ở Việt Nam