Từ khóa: Loạt xe Vision biển số “khủng” giá hàng trăm triệu đồng