Từ khóa: Khám phá mẫu xe điện đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt trời