Từ khóa: hạn chế xe cá nhân

Làm gì để người dân từ bỏ xe máy?

Người dân đã mất tiền mua xe máy nhưng chẳng qua vẫn phải dùng vì phương tiện công cộng hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Khi hệ thống giao thông vận tải công cộng phát triển đồng bộ, người dân sẽ tự ý thức từ …

Chi tiết »