Từ khóa: giao thông công cộng

Chuyên gia giao thông Pháp: 10,5 triệu dân tại Hà Nội là lợi thế để nâng cấp hệ thống giao thông công cộng

Tại buổi hội thảo về “Tác động môi trường của giao thông đô thị”, ông Yann Maublanc (chuyên gia thuộc công ty tư vấn Espelia, Pháp) nhấn mạnh, tác động của giao thông tới chất lượng không khí cũng như chất thải nhà kính là thách thức chung với tất …

Chi tiết »

Làm gì để người dân từ bỏ xe máy?

Người dân đã mất tiền mua xe máy nhưng chẳng qua vẫn phải dùng vì phương tiện công cộng hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Khi hệ thống giao thông vận tải công cộng phát triển đồng bộ, người dân sẽ tự ý thức từ …

Chi tiết »