Từ khóa: Giá xe máy honda ngày 2/12

Bảng giá xe máy Honda ngày 2/12/2019

  Theo khảo sát của AutoBikes tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá xe máy Honda ngày 2/12/2019 diễn biến theo hai chiều tại cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.    Theo đó, tại Hà Nội, SH 125 2020 tăng mạnh 1,5 triệu đồng với bản CBS …

Chi tiết »

Bảng giá xe máy Honda ngày 21/2/2020

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá xe máy Honda ngày 21/2/2020 biến động với mẫu Air Blade 150 2020 khi giảm 500 nghìn đồng tại khu vực Hà Nội và ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, Air Blade 150 …

Chi tiết »