Từ khóa: gần

Phân biệt xe gắn máy và xe môtô

Câu hỏi: Em bị công an giao thông vận tải bắt vì chưa đủ tuổi lái xe gắn máy. Mà trong giấy ghi là từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi lái xe moto. Nhưng thực ra phải ghi là xe gắn máy mới đúng và những chú công …

Chi tiết »