Từ khóa: “Đối thủ” của Honda Vision giảm còn 26 triệu