Từ khóa: cổ phần

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Các loại nhà, công trình xây dựng; tiền; ô tô, xe máy; kim loại quý, cổ phiếu, cổ phần, giấy tờ có giá; tài sản khác trị giá 50 triệu đồng trở lên; các khoản nợ; tổng thu nhập… Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP …

Chi tiết »