Từ khóa: bộ giao thông vận tải

Tròng thêm phí cho xe máy

Theo đề án của Bộ Giao thông Vận tải, hơn 11 triệu xe máy tại TP HCM sẽ phải kiểm định khí thải với mức phí 100.000-150.000 đồng/lần Ảnh: TẤN THẠNH Theo đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy của Bộ Giao thông Vận tải, mô tô, …

Chi tiết »