Từ khóa: BMW Motorrad C400 X và C400 GT về Việt Nam