Từ khóa: 3 mẫu xe âm thầm “khai tử” tại Việt Nam: 1 cái tên gây tiếc nuối