Từ khóa: 3 lỗi nguy hiểm khi phanh xe phân khối lớn