Từ khóa: 11 bản vẽ thiết kế xe VinFast mới được đăng ký bảo hộ