Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022 giúp công việc hanh thông và tài lộc

Ngày tốt xấu trong tháng 8 năm 2022Ngày

Lịch dương

Tháng 8

Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 1/8/2022 nhằm mục đích ngày 4/7/2022 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 2/8/2022 nhằm mục đích ngày 5/7/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 3/8/2022 nhằm mục đích ngày 6/7/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 4/8/2022 nhằm mục đích ngày 7/7/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 5/8/2022 nhằm mục đích ngày 8/7/2022 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểXEM NGÀY TỐT MUA XE THEO TUỔI
Chọn tháng ( Dương lịch ) :

Chọn tuổi :

Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 6/8/2022 nhằm mục đích ngày 9/7/2022 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 7/8/2022 nhằm mục đích ngày 10/7/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 8/8/2022 nhằm mục đích ngày 11/7/2022 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 9/8/2022 nhằm mục đích ngày 12/7/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 10/8/2022 nhằm mục đích ngày 13/7/2022 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể
Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 11/8/2022 nhằm mục đích ngày 14/7/2022 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 12/8/2022 nhằm mục đích ngày 15/7/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 13/8/2022 nhằm mục đích ngày 16/7/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 14/8/2022 nhằm mục đích ngày 17/7/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 15/8/2022 nhằm mục đích ngày 18/7/2022 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể

Lịch dương

Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 16/8/2022 nhằm mục đích ngày 19/7/2022 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 17/8/2022 nhằm mục đích ngày 20/7/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 18/8/2022 nhằm mục đích ngày 21/7/2022 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 19/8/2022 nhằm mục đích ngày 22/7/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 20/8/2022 nhằm mục đích ngày 23/7/2022 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 21/8/2022 nhằm mục đích ngày 24/7/2022 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 22/8/2022 nhằm mục đích ngày 25/7/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 23/8/2022 nhằm mục đích ngày 26/7/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 24/8/2022 nhằm mục đích ngày 27/7/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 25/8/2022 nhằm mục đích ngày 28/7/2022 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 26/8/2022 nhằm mục đích ngày 29/7/2022 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 27/8/2022 nhằm mục đích ngày 1/8/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể
Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 28/8/2022 nhằm mục đích ngày 2/8/2022 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 29/8/2022 nhằm mục đích ngày 3/8/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 30/8/2022 nhằm mục đích ngày 4/8/2022 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 31/8/2022 nhằm mục đích ngày 5/8/2022 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể

Source: https://xemayquangngai.net
Chuyên mục: Kinh nghiệm

Có thể bạn thích

Cách chọn đúng bộ đồ nghề sửa xe máy

Để có thể sửa chữa xe máy hiệu quả, bạn cần phải có một bộ …

Cách sửa khóa xe máy Gia Lai hiệu quả nhất

Xe máy Gia Lai đã trở thành một trong những phương tiện di chuyển phổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *