Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 12 – Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 12 – Bài 12 : Công dân với những quyền tự do cơ bản giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp lý cơ bản, đại trà phổ thông, thiết thực, tương thích với lứa tuổi HS trong những quan hệ với bản thân, với người khác, với việc làm và với thiên nhiên và môi trường sống :

Bài 1 trang 66 GDCD 12: Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Trả lời:

– Quyền tự do cơ bản của công dân là chế định pháp lý cơ bản của Luật Hiến pháp, xác lập vị thế pháp lý của công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và xã hội, là cơ sở để xác lập những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân ở mọi Lever và trong mọi nghành của đời sống xã hội .
– Các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được lao lý trong Hiến pháp vì :
+ Hiến pháp là luật cao nhất trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta. Mọi văn bản luật khác đều được phát hành dựa trên Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp .
+ Các quyền tự do cơ bản của công dân là những quyền quan trọng nhất, không hề tách rời so với mỗi cá thể .
+ Quy định mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân, tạo điều kiện kèm theo cho công dân được tôn trọng, bảo vệ và được tăng trưởng tổng lực .

Bài 2 trang 66 GDCD 12: Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.

Trả lời:

– Ông A mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an phường. Trong việc này, ông A khẳng định chắc chắn anh X là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ông A, công an phường ngay lập tức bắt giam anh X .
Việc làm của công an phường là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân .
– Vì :
+ Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, có nghĩa là không ai bị bắt nếu không có quyết định hành động của Tòa án, quyết định hành động hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang .
+ Trong trường hợp này, công an phường bắt anh X khi mới chỉ có lời khai từ phía ông A, là hoài nghi không có địa thế căn cứ chứ không có quyết định hành động của TANDTC, quyết định hành động hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, cũng không phải trường hợp bắt được quả tang anh X đang ăn trộm xe của anh A. Như vậy, đây là hành vi xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp lý và phải bị xử lí nghiêm minh .

Bài 3 trang 66 GDCD 12: Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao?

Trả lời:

– Không phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người .
– Vì :
+ Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do hoài nghi không có địa thế căn cứ. Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp lý là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp lý .
+ Trong một số ít trường hợp thiết yếu phải bắt, giam, giữ người để giữ gìn trật tự, bảo mật an ninh, để tìm hiểu tội phạm, để ngăn ngừa tội phạm thì những cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc Cơ quan tìm hiểu, Viện Kiểm sát, Tòa án và 1 số ít cơ quan khác được quyền bắt và giam, giữ người, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp lý pháp luật .

Bài 4 trang 66 GDCD 12: Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?

Trả lời:

– Công dân có quyền được bảo vệ bảo đảm an toàn về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm ; không ai được xâm phạm tới tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự và nhân phẩm của người khác .
– Ví dụ :
+ Bạn A vì ghanh tỵ bạn B và muốn trả thù nên đã rải giấy tung tin xấu nhằm mục đích hạ thấp danh dự của B tại trường, lớp học .
+ Chỉ vì xích mích nhỏ, nhóm bạn do A đứng đầu đã gây gổ đánh nhau và gây thương tích cho C vào đầu, phải thực thi khâu và truyền máu .

Bài 5 trang 66 GDCD 12: Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Trả lời:

– Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó chấp thuận đồng ý .
– Chỉ trong trường hợp được pháp lý được cho phép và phải có quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được thực thi tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp lý lao lý .

Bài 6 trang 66 GDCD 12: Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Trả lời:

– Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tính năng xác định, theo dõi, nghe lén máy tính, điện thoại thông minh, email, fax … nhằm mục đích lấy thông tin của người sử dụng .
– Nếu phát hiện tổng thể những trường hợp xâm phạm quyền trái với pháp luật của pháp lý đều sẽ bị xử lí nghiêm khắc .

Bài 7 trang 66 GDCD 12: Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào.

Trả lời:

– Thực hiện quyền tự do ngôn luận trong nhà trường, lớp học bằng cách trực tiếp phát biểu quan điểm trong giờ học, bàn luận tại lớp, phát biểu trong giờ hoạt động và sinh hoạt lớp, góp phần quan điểm với giáo viên, Ban Giám hiệu trường, … nhằm mục đích thiết kế xây dựng trường học, môi trường tự nhiên giáo dục trở lên tốt hơn .
– Viết báo, trong đó bày tỏ quan điểm, quan điểm của mình về những yếu tố trong đời sống để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu .

Bài 8 trang 66 GDCD 12: Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân.

Trả lời:

– Nhà nước kiến thiết xây dựng và phát hành một mạng lưới hệ thống pháp lý, gồm có Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự, … trong đó có những pháp luật về quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước ddảm bảo cho công dân được hưởng khá đầy đủ những quyền tự do cơ bản mà Hiến pháp và luật pháp luật .
– Thông qua pháp lý, Nhà nước xử lí, trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp lý, xâm phạm thô bạo đến những quyền tự do cơ bản của công dân .
– Bộ luật hình sự đã có một số ít điều lao lý trừng trị những tội xâm phạm đến quyền tự do cơ bản của công dân, như : Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng ; tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp lý ; tội vu oan giáng họa ; tội xâm phạm chỗ ở của công dân ; tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại thông minh, điện tín của người khác ; tội bức cung ; …
– Nhà nước tổ chức triển khai và kiến thiết xây dựng cỗ máy những cơ quan bảo vệ pháp lý, gồm có Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, … những cấp từ Trung ương đến địa phương, thực thi công dụng tìm hiểu, truy tố, xét xử để bảo vệ những quyền tự do cơ bản của công dân, bảo vệ đời sống yên lành của mọi người dân .
– Các cơ quan trên đây triển khai tính năng bảo vệ pháp lý, có quyền thực thi tìm hiểu, truy tố, xét xử theo những trình tự, thủ tục do pháp lý pháp luật theo nguyên tức tôn trọng và bảo vệ những quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, liên tục kiểm tra xem xét những giải pháp được vận dụng đã hợp pháp và thiết yếu chưa ; nếu xem xét thấy có vi phạm pháp lý hoặc không còn thiết yếu nữa thì phải kịp thời hủy bỏ hoặc đổi khác những giải pháp đó .

Bài 9 trang 66 GDCD 12: Do có chuyện hiểu lầm nhau nên H và T đã cãi nhau to tiếng và xô xát nhẹ. Khi đó có mấy người cùng thôn đã tới xem và chia thành hai phe cổ vũ cho hai bên. Ông Trưởng công an xã biết chuyện này nên đã cho người đến bắt H và T về trụ sở Ủy ban, trói tay và giam trong phòng kín 13 giờ liền mà không có quyết định bằng văn bản. Trong thời gian bị giam giữ, H và T không được tiếp xúc với gia đình và không được ăn. Vì quá căng thẳng trong thời gian bị giam giữ nên sau khi được thả thì cả hai người đều bị ốm.

Hỏi : Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp lý không ? Hãy lý giải vì sao ?

Trả lời:

– Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã bị coi là trái pháp lý .
– Vì :
+ Trường hợp của H và T chưa đến mức phải bắt giam .
+ Bắt giam người nhưng không có quyết định hành động bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền .
+ Không được cho phép tiếp xúc với mái ấm gia đình, không cho người bị giam ăn, làm tổn hại tới sức khỏe thể chất của họ .

Bài 10 trang 66 GDCD 12: Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là :
a. Trong mọi trường hợp, không ai hoàn toàn có thể bị bắt .
b. Công an hoàn toàn có thể bắt người nếu nghi là phạm tội .
c. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định hành động của TANDTC .
d. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
e. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang .
f. Việc bắt người phải theo pháp luật của pháp lý .
g. Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt .

Trả lời:

Đáp án : f và g

Bài 11 trang 66 GDCD 12: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

a. Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý chấp thuận .
b. Chỉ được khám xét chỗ ở của một người khi được pháp lý được cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
c. Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có tín hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện đi lại, công cụ triển khai tội phạm .
d. Việc khám xét chỗ ở phải theo trình tự, thủ tục do pháp lý lao lý .
e. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp được pháp lý được cho phép .

Trả lời:

Đáp án : d và e

Bài 12 trang 67 GDCD 12: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

Stt Hành vi Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1) Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe(2) Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm(3) Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân(4) Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín(5)
1 Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác
2 Đánh người gây thương tích
3 Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy
4 Đi xe máy gây tai nạn cho người khác
5 Giam giữ người quá thời hạn quy định
6 Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người
7 Tự ý bóc thư của người khác
8 Nghe trộm điện thoại của người khác
9 Tự tiện khám chỗ ở của công dân

Trả lời:

Stt Hành vi Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1) Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe(2) Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm(3) Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân(4) Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín(5)
1 Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác x
2 Đánh người gây thương tích x
3 Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy x
4 Đi xe máy gây tai nạn cho người khác x
5 Giam giữ người quá thời hạn quy định x
6 Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người x
7 Tự ý bóc thư của người khác x
8 Nghe trộm điện thoại của người khác x
9 Tự tiện khám chỗ ở của công dân x

Source: https://xemayquangngai.net
Chuyên mục: Kinh nghiệm

Có thể bạn thích

Cách chọn đúng bộ đồ nghề sửa xe máy

Để có thể sửa chữa xe máy hiệu quả, bạn cần phải có một bộ …

Cách sửa khóa xe máy Gia Lai hiệu quả nhất

Xe máy Gia Lai đã trở thành một trong những phương tiện di chuyển phổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *