Husqvarna E-Pilen: Xe mô tô điện cực chất, sử dụng pin mô-đun hoàn toàn...

[ Có đáp án + Phần mềm thi thử ] 200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 2020

Phần 2: Biển báo

Câu 101: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển.

Giải thích: Biển 104 “Cấm mô tô” và biển 103a “Cấm ô tô” không cấm xe gắn máy (không phải mô tô). Nên cả 2 biển đều cho phép xe gắn máy đi vào.

Câu 102: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .

Giải thích : Biển 1 “ Cấm xe mô tô 2 bánh ”, biển 2 “ cấm xe xe hơi ”, biển 3 là ” cấm xe tải ”Nên đáp đúng là Biển 1

Câu 103: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Không biển nào .
 2. Biển 1 và 2 .
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biến .

Giải thích : Biển 1 là “ cấm xe máy ”, còn biển 2 và 3 là “ cấm xe hơi và xe tải ” chứ không cấm xe máy nên xe máy được phép đi vào .

Câu 104: Biển nào cấm quay đầu xe?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Không biến nào .
 4. Cả hai biển .

Giải thích : P. 123 a “ Cấm rẽ trái ” không cấm quay đầu xe ; Biển 2 : P. 124 a “ Cấm quay xe ” không cấm rẽ trái .

Câu 105: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển .

Giải thích : P. 123 a “ Cấm rẽ trái ” không cấm quay đầu xe ; Biển 2 : P. 124 a “ Cấm quay xe ” không cấm rẽ trái .Nên Biển 1 là đáp án đúng .

Câu 106: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Không biến nào .

Giải thích : P. 123 a “ Cấm rẽ trái ” không cấm quay đầu xe ; Biển 2 : P. 124 a “ Cấm quay xe ” không cấm rẽ trái .Nên Biển 2 là đáp án đúng .

Câu 107: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biển 2 và 3 .
 4. Cả ba biển .

Giải thích : P. 123 b “ Cấm rẽ phải ” ; Biển 2 : P. 124 d “ Cấm rẽ phải và cấm quay xe ” ; Biển 3 : 124 f “ cấm xe hơi rẽ phải và quay xe ” .Nên Biển 3 chỉ cấm xe hơi, còn biển 1 và biển 2 cấm hàng loạt phương tiện đi lại rẽ phải .

Câu 108: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biển 2 và 3 .
 4. Cả ba biển .

Giải thích : 124 a “ cấm rẽ trái ” ; Biển 2 : 124 c “ cấm rẽ trái và quay xe ” ; Biển 3 : 124 e “ cấm xe hơi rẽ trái và quay xe ” .Nên biển 3 chỉ cấm xe xe hơi, còn biển 1 và biển 2 cấm hàng loạt phương tiện đi lại rẽ trái

Câu 109:  Biển nào cho phép xe rẽ trái?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào .

Giải thích : Theo QCVN41 : 2019 thì biển 2 : I. 410 “ Khu vực quay xe ” hướng dẫn khu vưc được phép quay đầu xe. Biển này thuộc nhóm biển hướng dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái. Do đó, đáp án đúng là câu 2 .

Câu 110: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển.

Giải thích : Biển 1 : P. 123 a “ cấm rẽ trái ” không cấm quay đầu xe ; Biển 2 : I. 410 “ Khu vực quay xe ”. Nên cả 2 biển được cho phép quay đầu xe là đáp án đúng .

Câu 111: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển .

Giải thích : Biển 1 : 123 a “ cấm rẽ trái ” nhưng không cấm quay đầu xe .Biển 2 : R. 301 e đặt trước ngã ba ngã tư chỉ được rẽ trái ở khoanh vùng phạm vi ngã ba, ngã tư phía sau mặt biển nên không hề quay đầu xe .

Câu 112: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : P. 101 “ Đường cấm ” ; Biển 2 : P. 102 “ cấm đi ngược chiều ” ; Biển 3 : P. 301 a “ Cấm đỗ xe ”. Nên biển 2 là cấm đi ngược chiều .

Câu 113: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 1 và 2.

Giải thích : Biển 1 : P. 101 “ Đường cấm ” ; Biển 2 : P. 102 “ Cấm đi ngược chiều ” cấm đi vào theo chiều đặt biển ; Biển 3 : P. 301 a “ Cấm đỗ xe ” .Nên biển 1 và biển 2 là cấm những phương tiện đi lại không được phép đi vào .

Câu 114: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dùng lại?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển .

Giải thích : P. 101 “ Đườn cấm ” không cấm xe ưu tiên ;Biển 2 : R. 122 “ Dừng lại ” vận dụng với cả xe ưu tiên ;Biển 3 : P. 102 “ Cấm đi ngược chiều ” không vận dụng với xe ưu tiên ;Nên Biển 2 là đáp án đúng, vận dụng với cả xe ưu tiên .

Câu 115: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển .

Giải thích : P. 101 “ Đườn cấm ” không cấm xe ưu tiên ;Biển 2 : R. 122 “ Dừng lại ” vận dụng với cả xe ưu tiên ;Nên biển 1 là đáp án đúng .

Câu 116: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .
 4. Biển 1 và biển 2.

Giải thích : Biển 1 là “ Cấm xe lam ”, Biển 2 là “ Cấm xe xích lô máy ” chứ không cấm xe xích lô nên cả biển 1 và biển 2 xe xích lô đều được phép đi vào .

Câu 117: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3.

Giải thích : Biển 1 là “ Cấm xe lam ”, Biển 2 là “ Cấm xe xích lô máy ”, Biển 3 là “ cấm xe xích lô ” chứ không cấm xe lam và xe xích lô máy nên ta chọn đáp án là Biển 3

Câu 118: Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

 1. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.
 2. Tốc độ tối thiểu được cho phép về đêm hôm cho những phương tiện đi lại là 70 km / h .

Giải thích : Biển vận tốc tối đa về đêm đều có nhận diện bằng khung hình chữ nhật, viền đỏ nền đen, bên dưới ghi khung giờ cấm và bên trong biển sẽ ghi số .Số ghi trên biển vận tốc tối đa được cho phép lớn nhất về đêm hôm tính bằng km / h và không lớn hơn 80 km / h. Người tham gia giao thông vận tải về đêm hôm không được vượt quá giá trị vận tốc ghi trên biển trừ 1 số ít trường hợp ưu tiên được lao lý .

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

 1. Được phép .
 2. Không được phép.

Giải thích : Biển phụ là biển S. 501 “ Phạm vi công dụng của biển ” xác lập chiều dài vận dụng biển chính từ nơi đặt biển .

Câu 120: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Giải thích : Biển chính là P. 101 “ Đường cấm ”, có biển phụ thì vận dụng cấm theo biển phụ. Nên Biển 1 và Biển 3 không vận dụng với xe mô tô là câu vấn đáp đúng .

Câu 121: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Biển 3 .

Giải thích : Biển chính là P. 101 “ Đường cấm ”, có biển phụ thì vận dụng cấm theo biển phụ. Nên Biển 2 vận dụng với xe mô tô là câu vấn đáp đúng .

Câu 122: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Giải thích : Biển 1 là báo hiệu “ mở màn đoạn đường vào khoanh vùng phạm vi khu dân cư ” còn biển 2 là báo hiệu ” hết đoạn đường khu dân cư ”

Câu 123: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biến 3 .
 4. Biển 1 và 3 .

Giải thích : Biển 1 : W. 224 “ Đường người đi bộ cắt ngang ” ; Biển 2 : P. 112 “ Cấm người đi bộ ” ; Biển 3 : R. 305 “ Đường dành cho người đi bộ ” .Biển 1 báo ưu tiên cho người đi bộ nên phải nhường đường .

Câu 124: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biến 3.
 4. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : W. 224 “ Đường người đi bộ cắt ngang ” ; Biển 2 : P. 112 “ Cấm người đi bộ ” ; Biển 3 : R. 305 “ Đường dành cho người đi bộ ” .Biển 3 báo đường dành cho người đi bộ nên phương tiện đi lại khác không được đi vào .

Câu 125: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .

Giải thích : Biển 1 ” Đường dành cho xe thô sơ ”, Biển 2 là “ Cấm xe đạp điện ”, Biển 3 là “ Đường người đi xe đạp điện cắt ngang ” .Vì vậy tất cả chúng ta chọn đáp án là Biển 1 .

Câu 126: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 1 và 2 .
 3. Biển 2 và 3 .
 4. Cả ba biến.

Giải thích : Biển 1 : W. 210 “ Giao nhau với đường tàu có rào chắn ” ; Biển : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ; Biển 3 : W209 “ Giao nhau có tín hiệu đèn ”

Câu 127: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

 1. Biến 1. 
 2. Biển 2 và 3 .
 3. Biến 3 .

Giải thích : Biển 1 : W. 210 “ Giao nhau với đường tàu có rào chắn ” ; Biển : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ; Biển 3 : W209 “ Giao nhau có tín hiệu đèn ”

Câu 128: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : W. 210 “ Giao nhau với đường tàu có rào chắn ” ; Biển : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ; Biển 3 : W209 “ Giao nhau có tín hiệu đèn ”

Câu 129: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 1. Biển 1 và 2 .
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3 .
 4. Cả ba biến .

Giải thích : Biển 1 : W. 210 “ Giao nhau với đường tàu có rào chắn ” ; Biển 2 : W. 234 “ Giao nhau với đường 2 chiều ” ; Biển 3 : W. 242 a “ Nơi đường tàu giao vuông gốc với đường đi bộ ” .

Câu 130: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 1. Biển 1 và 2 .
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : W. 210 “ Giao nhau với đường tàu có rào chắn ” ; Biển 2 : W. 211 a “ Giao nhau với đường tàu không có rào chắn ” ; Biển 3 : W. 242 a “ Nơi đường tàu giao vuông gốc với đường đi bộ ” ổ sung cho biển W. 211 a. Nên cả 2 biển 2 và 3 đều đúng .

Câu 131: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biến 3 .
 4. Biến 1 và 3 .

Giải thích : Biển 1 là biển 211 a Giao nhau với đường tàu không có rào chắn .Biển 2 : Biển 208 Giao nhau với đường ưu tiên .Biển 3 : Biển 211 b Giao nhau với tàu điện .

Câu 132: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 1. Biển 1 và 2 .
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3 .
 4. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : W. 207 a “ Giao nhau với đường không ưu tiên ” ;Biển 2 : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ;Biển 3 : I. 401 “ Bắt đầu đường ưu tiên ”. Nên biến 1 và Biển 3 là đáp án đúng .

Câu 133: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .
 4. Biến 2 và 3 .

Giải thích : Biển 1 : W. 207 a “ Giao nhau với đường không ưu tiên ” ;Biển 2 : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ;Biển 3 : I. 401 “ Bắt đầu đường ưu tiên ” .Nên tất cả chúng ta chọn đáp án là Biển 1

Câu 134: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 1. Biển 1 và 3 .
 2. Biển 2.
 3. Biến 3 .

Giải thích : Biển 1 : W. 207 a “ Giao nhau với đường không ưu tiên ” ;Biển 2 : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” ;

Biển 3: I.401 “Bắt đầu đường ưu tiên”.

Nên tất cả chúng ta chọn đáp án là Biển 2

Câu 135: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

 1. Biển 1 và 2. 
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biến 2 và 3 .
 4. Cả ba biến .

Giải thích : Biển 1 : W. 203 a “ Đường bị hẹp cả 2 bên ” ;Biển 2 : W. 203 b “ Đường bị hẹp về phía trái ”Biển 3 : W. 201 b “ Chỗ ngoặt nguy hại vòng bên phải ”. Nên đáp án đúng là biển 1 và biển 2 .

Câu 136: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 1 và 3 .
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 : W. 236 “ Hết đường đôi ; Biển 2 : W. 203 b ‘ Đường đi bị hẹp về phía trái ” ; Biển 2 : W. 203 c “ Đường bị hẹp về phía phải ”. Câu này hỏi về việc đường bị thu hẹp nên câu tả lời đúng là Biển 2 và Biển 3 .

Câu 137: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .

Giải thích : Biển 1 : W. 205 a “ Đường giao nhau cùng cấp ; Biển 2 : W. 207 a “ Giao nhauvới đường không ưu tiên ” ; Biển 3 : W. 208 “ Giao nhau với đường ưu tiên ” .

Câu 138: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Biển 3 .

Giải thích :Biển 1 là “ Được ưu tiên qua đường hẹp ” để hướng dẫn cho người lái xe biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp .Biển 2 là “ Đường đôi ” báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải ngăn cách cứng .Biển 3 là báo “ hết đường đôi ” báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải ngăn cách cứng .Nên đáp án đúng là biển 2 .

Câu 139: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3.

Giải thích :Biển 1 là “ Đường 2 chiều ” báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa thay thế hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại ,Biển 2 là “ Giao nhau với đường 2 chiều ” để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều .Biển 3 là “ Đường đôi ” báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải ngăn cách cứng .Nên đáp án đúng là Biển 3 .

Câu 140: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .

Giải thích :Biển 1 là “ Giao nhau với đường 2 chiều ” để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều .Biển 2 là “ Đường đôi ” báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải ngăn cách cứng .Biển 3 là “ Đường giao nhau cùng cấp ” dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của những tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt phẳng .Nên đáp án đúng là Biển 1 .

Câu 141: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Biển 3 .

Giải thích :Biển 1 là “ Đường giao nhau cùng cấp ” dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của những tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt phẳng .Biển 2 là “ Đường 2 chiều ” báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa thay thế hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại ,Biển 3 là báo “ hết đường đôi ” báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân làn cứng .Vì vậy đáp án đúng là Biển 2 .

Câu 142: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Biển 3 .

Giải thích :Biển 1 là “ Đường 2 chiều ” báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa thay thế hoặc có trở ngại ở 1 phía đường mà phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2 chiều trên cùng 1 phía đường còn lại ,Biển 2 là “ Giao nhau với đường 2 chiều ” để báo sắp đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều .Biển 3 là “ Đường giao nhau cùng cấp ” dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của những tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt phẳng .Nên đáp án đúng là Biển 2 .

Câu 143: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển .

Giải thích : Biển 1 là báo “ hết đường đôi ”, Biển 2 là “ Chú ý chướng ngại vật – vòng tránh sang hai bên ”, Biển 3 là ” Chú ý chướng ngại vật – vòng tránh sang bên trái ”Vì vậy mà biển 2 và biển 3 đều thông tin quan tâm chướng ngại vật nên đáp án là cả Biển 2 và Biển 3 .

Câu 144: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.

Giải thích : Biển 1 là Biển W. 224 “ Đường người đi bộ cắt ngang ” .Biển 3 : W. 225 “ trẻ nhỏ ” để thông tin gần đến đoạn đường hay có trẻ nhỏ đi qua nhà trẻ, trường học, câu lạc bộ .Vì vậy nên đáp án là Biển 2 .

Câu 145: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Giải thích : W. 224 “ Đường người đi bộ cắt ngang ” ;Biển 2 : I. 423 c “ Điểm khởi đầu đường đi bộ ”Biển3 : W. 225 “ trẻ nhỏ ”

Câu 146: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 1. Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm .
 2. Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước.

Giải thích : Biển W221b “ Đường có sóng nhấp nhô tự tạo ” .

Câu 147: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Không biển nào.

Giải thích : Biển 1 : R. 301 a “ Hướng đi phải theo ” chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư ;Biển 2 : R. 301 h “ Hướng đi phải theo ” chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải đặt sau ngã ba, ngã tư ;Nên đáp án đúng là không có biển nào .

Câu 148: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 .

Giải thích : Biển 1 : R. 301 a “ Hướng đi phải theo ” chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư ;Biển 2 : I. 407 a “ Đường một chiều ” không tương quan hướng đi phải theo .Nên Biển 1 là đáp án đúng .

Câu 149: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển .

Giải thích : Biển 1 : R. 301 a “ Hướng đi phải theo ” chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư ;Biển 2 : I. 407 a “ Đường một chiều ” không tương quan hướng đi phải theo .Nên biển 2 là đáp án đúng .

Câu 150: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Biến 3 .
 4. Cả ba biển .

Giải thích :Biển 1 : DP134 “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”Biển 2 : DP135 “ Hết mọi lệnh cấm ” ;Biển 3 : R307 “ Hết hạn chế vận tốc tối thiểu ” .Nên biển 1 là biển “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”. Chú ý câu này hỏi ý nghĩa của biển .

Câu 151: Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3 .
 4. Biển 1 và 2.

Giải thích :Biển 1 : DP134 “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”Biển 2 : DP135 “ Hết mọi lệnh cấm ” ;Biển 3 : R307 “ Hết hạn chế vận tốc tối thiểu ” .Nên Biển 1 và Biển 2 là biển “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”. Chú ý câu hỏi những biển hết hạn chế, không phải hỏi ý nghĩa của biển .

Câu 152: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu” ?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biến 3.
 4. Cả ba biển .

Giải thích :Biển 1 : DP134 “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”Biển 2 : DP135 “ Hết mọi lệnh cấm ” ;Biển 3 : R307 “ Hết hạn chế vận tốc tối thiểu ” .Nên Biển 3 là biển “ Hết hạn chế vận tốc tối thiểu ”. Câu này hỏi ý nghĩa của biển .

Câu 153: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2 .
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Giải thích :Biển 1 : DP134 “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”Biển 2 : DP135 “ Hết mọi lệnh cấm ” ;Biển 3 : DP. 133 “ Hết cấm vượt ”Nên đáp án đúng phải là Biển 2 và Biển 3 .

Câu 154: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.  
 3. Biển 3 .
 4. Cả ba biển .

Giải thích :Biển 1 : DP134 “ Hết hạn chế vận tốc tối đa ”Biển 2 : DP135 “ Hết mọi lệnh cấm ” ;Biển 3 : R307 “ Hết hạn chế vận tốc tối thiểu ” .

Câu 155: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 .
 3. Cả hai biển .
 4. Không biển nào .

Giải thích : Biển 1 : I424a “ Cầu vượt qua đường cho người đi bộ ; Biển 2 : I424c “ Hầm chui qua đường cho người đi bộ ” nên đáp án đúng là biển 1 .

Câu 156: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2. 
 3. Cả hai biển .
 4. Không biển nào .

Giải thích : Biển 1 : I424b “ Cầu vượt qua đường cho người đi bộ ” ; Biển 2 : I424d “ Hầm chui qua đường cho người đi bộ ” nên đáp án đúng là biển 2 .

Câu 157: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

 1. Biển 1 .
 2. Biển 2.
 3. Biến 3 .

Câu 158: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

 1. Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông vận tải .
 2. Tiếp tục lưu thông với vận tốc thông thường .
 3. Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Giải thích : Biển I. 436 “ Trạm công an giao thông vận tải ”. Các phương tiện đi lại phải giảm vận tốc đến mức bảo đảm an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này .

Câu 159: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt .
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt .
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Câu 160: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

 1. Vạch 1 .
 2. Vạch 2 .
 3. Vạch 3 .
 4. Vạch 1 và 2.

Câu 161: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

 1. Vạch 1 .
 2. Vạch 2. 
 3. Vạch 3 .
 4. Cả 3 vạch .

Câu 162: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

 1. Vạch 1 .
 2. Vạch 2 .
 3. Vạch 3 .
 4. Vạch 1 và 3.

Câu 163: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia những làn xe chạy cùng chiều nhau .

Câu 164: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

 1. Vạch 1 .
 2. Vạch 2 .
 3. Vạch 3 .
 4. Vạch 1 và vạch 3.

Source: https://xemayquangngai.net
Chuyên mục: Kinh nghiệm

Có thể bạn thích

Cách chọn đúng bộ đồ nghề sửa xe máy

Để có thể sửa chữa xe máy hiệu quả, bạn cần phải có một bộ …

Cách sửa khóa xe máy Gia Lai hiệu quả nhất

Xe máy Gia Lai đã trở thành một trong những phương tiện di chuyển phổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *