Khác

Trẻ trâu đi xe va chạm với 1 phụ nữ có bầu xong bỏ đi.bị nguời dân nhắc nhở thì cầm baton đập xe…

Trẻ trâu đi xe va chạm với 1 phụ nữ có bầu xong bỏ đi.bị nguời dân nhắc nhở thì cầm baton đập xe của người ta.và ngay trong tối qua đã bị CA quận thanh xuân bế đi Nguồn: https://tinhte.vn/thread/tre-trau-di-xe-va-cham-voi-1-phu-nu-co-bau-xong-bo-di-bi-nguoi-dan-nhac-nho-thi-cam-baton-dap-xe.3194686/

Chi tiết »

Dầu nhớt và chăm sóc xe

Mình xin update nhớt cho anh em cùng tham khảo nhé. Nhớt dùng cho tay ga trước: từ giá rẻ đến cao cấp cho mọi người chọn nhớt tay ga không có nhiều biến động trong thời gian qua, nếu ai trung thành với nhớt hãng thì cứ thay đều …

Chi tiết »